ARCHITEKTURA

Masonki pracują na wiele sposobów. Jedną z form pracy masońskiej jest pisanie referatów wygłaszanych w trakcie posiedzeń loży.  Stanowią one materiał do dyskusji pomiędzy siostrami, bodziec do własnych przemyśleń i dalszych poszukiwań. Prace wygłoszone w danej loży składają się na jej intelektualny dorobek, nazywany przez masonów – architekturą.

W tej części można zapoznać się z wybranymi pracami wygłoszonymi w Loży Gaja Aeterna. Publikujemy wyłącznie te o charakterze ogólnym (filozoficzne, społeczne, historyczne, psychologiczne). Na stronie nie publikujemy prac symbolicznych, przeznaczonych wyłącznie dla wtajemniczonych.


Zmień swoje pytania, a zmienisz siebie

Do napisania deski: „Zmień swoje pytania, a zmienisz siebie” zainspirował mnie tak właśnie brzmiący podtytuł pewnej książki. Zanim pochłonęła mnie lektura, przyglądałam się tym słowom zastanawiając się, co spowodowało, że zrobiły na mnie niezwykłe wrażenie?


Świadomość Gai

Do napisania tej deski skłoniła mnie potrzeba głębszej refleksji nad kondycją Ziemi i Człowieka w związku z nazwą, którą przyjęłyśmy. Jestem przekonana, że nazwa własna, przyjęta świadomie i dobrowolnie, nie jest tylko zwykłym wyróżnikiem, znakiem, czy ozdobnikiem. Imię własne, w pewien sposób kształtuje naszą tożsamość, a pewnie także do czegoś zobowiązuje.


Straszne boginie – symbole żeńskiej energii kosmosu

Lilith – biblijna pierwsza partnerka Adama. Stworzona równocześnie uznawała się za równą Adamowi i jako jedyna istota na świecie – nie zamierzała się mu podporządkować. Kiedy Adam usiłował ją do tego zmusić, zbuntowała się.


Statek Szaleńców, czyli rzecz o wykluczeniu społecznym

„Statek szaleńców”. To statek pełen załogi reprezentującej różne klasy i stany społeczne, różne postawy etyczne, wzorce osobowe, podróżującej w poszukiwaniu szczęścia. Załogi, której nikt nie chce. Tak właśnie określane bywają osoby wykluczone – wyłączone poza nawias.


Patriotyzm a masoneria

Patriotyzm – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar i pełna gotowość do jej obrony. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra.


O trudach podróży od rozumu do serca

Powieść o Róży to trzynastowieczny poemat francuski stworzony przez dwóch autorów: Wilhelma z Lorris, któremu ukończenie dzieła uniemożliwiła najprawdopodobniej przedwczesna śmierć, oraz Jana z Meun, który dopisał dalszy ciąg do rozpoczętej opowieści. Jest to opowieść alegoryczna, w której motyw miłości do tytułowej róży jest klamrą spinającą dwie, bardzo różne części.


Gaja w ponowoczesności czyli miejsce wolnomularstwa w czasach współczesnych

Do napisania tej deski skłoniła mnie od dawna odczuwana i  ulotnie obecna w  naszym wolnomularskim dyskursie potrzeba głębszej refleksji i namysłu nad miejscem i rolą wolnomularstwa w czasach współczesnych, tak przecież odległych i skrajnie odmiennych od projektu oświeceniowego, z którego gleby wyrasta wolnomularstwo.


Efekt Lucyfera czyli jak ewoluowała moja wiara w bezstronność nauki

Efekt Lucyfera oznacza gwałtowną, negatywną przemianę charakteru. Zjawisko to zostało „ochrzczone” imieniem ulubionego anioła Boga, który przeciwstawił się jego woli i został wygnany do piekła wraz z gromadą innych, upadłych aniołów.


Gaja jest kobietą

Ktoś powie – to oczywiste! Gaja jest rodzaju żeńskiego! Podobnie jak wolnomularstwo! Ale za tym prostym lingwistycznym rozróżnieniem kryje się potężna archetypowa Moc KOBIETY – energia, której odwiecznym źródłem jest zdolność rodzenia, płodność i macierzyństwo i której konsekwencją jest trwanie życia a także wszystko, co temu trwaniu sprzyja.