Gaia jest Kobietą

Ktoś powie – to oczywiste! Gaja jest rodzaju żeńskiego! Podobnie jak wolnomularstwo! Ale za tym prostym lingwistycznym rozróżnieniem kryje się potężna archetypowa Moc KOBIETY – energia, której odwiecznym źródłem jest zdolność rodzenia, płodność i macierzyństwo i której konsekwencją jest trwanie życia a także wszystko, co temu trwaniu sprzyja. Nie zgadzam się z poglądami tych racjonalistów, …