O MASONERII

Masoneria jest ponadnarodowym ruchem etycznym, stawiającym sobie za cel doskonalenie społeczeństw poprzez doskonalenie poszczególnych ludzi. Masoneria jest zorganizowana w strukturach obediencji, w ramach których działają mniejsze jednostki – loże. To w lożach wolnomularze bezpośrednio wspólnie pracują nad realizacją założonych celów i nad własnym rozwojem. Loże to swoistego rodzaju szkoły postaw życiowych, gdzie jeden mason uczy się od drugiego. Wolnomularstwo wyróżnia rytuał oraz język rozbudowanej symboliki i alegorii, będące unikalną metodą pracy, znaną tylko wtajemniczonym. 

Masoneria jest z natury dyskretna, choć wbrew obiegowym opiniom, nie jest organizacją tajną. Masonerię trudno zresztą nazwać organizacją, jest to raczej ruch o wspólnych podstawowych założeniach i wyznawanych przez Braci i Siostry wartościach. Wolnomularstwo jest wewnętrznie zróżnicowane: tworzą je zarówno organizacje liberalne, jak i konserwatywno-tradycjonalistyczne.

Wśród masonów i masonek można spotkać zarówno osoby mocno racjonalne, jak i osoby z nastawieniem mistyczno-ezoterycznym, co w niczym nie przeszkadza im wspólnie pracować. Istnieją obediencje męskie, żeńskie i mieszane. Masoni pracują według wielu różnych rytów, często znacznie się różniących między sobą. To co łączy wszystkich masonów to przekonanie o konieczności pracy nad wewnętrznym rozwojem człowieka oraz ideały wolności, równości i braterstwa, wcielane na co dzień w życiu.

Wolnomularstwo to 300-letnia historia i tradycja, to najwspanialsze postacie tego świata i ich walka o ucieleśnienie ideałów wolności, równości i braterstwa w życiu zwykłych ludzi, to podwaliny współczesnej Europy.


MASONERIA DZISIAJ

Niejednokrotnie pada pytanie, czy masoneria ma w dzisiejszych czasach jeszcze sens i przesłanie? Powstanie nowożytnego wolnomularstwa datuje się na początek XVIII wieku. Głoszone w owym czasie hasła, ideały wolności, równości i braterstwa oraz sprzeciwianie się dogmatom brzmiały bardzo rewolucyjne. Czy jednak obecnie myśl oświeceniowa nie wydaje się zbyt archaiczna?

Fundamentem idei masońskich są samopoznanie, samodoskonalenie, miłość bliźniego. Jednak żadne systemy społeczno-polityczne, nawet demokracja, nikomu nie gwarantują niezależności wewnętrznej, postawy otwartej, wolnej od nietolerancji, fobii, lęków i uprzedzeń. Nawet kiedy równość i wolność sumienia są usankcjonowane prawnie, szczególnym wyzwaniem jest troska o prawdziwą otwartość, niezależność opinii, tolerancję wobec różnych ras, kultur, narodowości.

Nadchodząca era indywidualizmu stanowi znaczący impuls do ożywienia zarówno klasycznych koncepcji, jak i bujnego rozkwitu nowych propozycji rozwoju duchowego. Przeglądając oferty indywidualnego rozwoju, kierowane do współczesnego człowieka, można odnieść wrażenie, że jego potrzeby rozwoju duchowego, samodoskonalenia, mogą zostać zaspokojone przez różnego rodzaju kursy, szkolenia, warsztaty, a idee prospołeczne mają szanse urzeczywistniać się w fundacjach czy stowarzyszeniach.

Doskonalenie się w loży ma jednakże inną jakość oraz inny wymiar. Masoneria jest przede wszystkim związkiem inicjacyjnym, którego metody pracy opierają się na zasadach filozofii i symboliki. Istotnym elementem w pracy wolnomularskiej jest rytuał. Zintegrowanie poszukiwań intelektualnych i duchowych może stwarzać unikatową ofertą dla osób, które nie potrzebują oparcia w dogmatach i prawdach absolutnych, i które są w stanie dociekać głębszych związków filozoficznych, symbolicznych, ezoterycznych pomiędzy materią a duchem, pomiędzy jednostką a wspólnotą, pomiędzy mikrokosmosem a makrokosmosem, pomiędzy tym co uniwersalne a indywidualne.


Warto przeczytać: