O LOŻY

Loża Gaja Æterna zrzesza światłe, niezależnie myślące kobiety, dla których naczelnymi wartościami są rozwój osobisty i praca nad  samodoskonaleniem, w efekcie wpływ na poprawę świata, który nas otacza i którego istotny element stanowi każda z nas. 

Naszym podstawowym celem jest tym samym dążenie do poznania siebie, swojego miejsca i roli w organizmie, jakim jest Ziemia. Zakładamy, że wszelkie poznanie dokonuje się na wielu  płaszczyznach, dzięki ścisłej współpracy sfery racjonalnej ze sferą intuicyjną. Łączenie i podkreślanie współdziałania tych dwóch sfer jest dla nas ważne, tym bardziej, że odnosi się do nazwy naszej loży. Gaję, czyli Ziemię, cechuje wszak równowaga, bez której przyroda nie miałaby szans na przetrwanie. Naszym celem jest wypracowanie równowagi wewnętrznej, a cel ten stanowi zarazem punkt wyjścia do osiągania harmonii w grupie, w społeczeństwie, w świecie. Jak na masonki przystało, staramy się nieustannie poszerzać swoją wiedzę poprzez wymianę myśli, wyważone dyskusje, próby zrozumienia i akceptowania różnych światopoglądów.

Elementem wyróżniającym lożę Gaja Æterna jest koncentrowanie się na problemach związanych z istotą i sensem istnienia w połączeniu z procesami zachodzącymi w przyrodzie i w społeczeństwie. Dziedzinami, z których czerpiemy najczęściej są filozofiapsychologianauki społeczne. W naszych poszukiwaniach odwołujemy się także do wiedzy ezoterycznej, alchemicznej i koncepcji paranaukowych. Wychodzimy bowiem z założenia, że pełne zrozumienie siebie i świata możliwe jest wyłącznie dzięki godzeniu ze sobą różnych metod poznawczych i metod samodoskonalenia.


NAZWA LOŻY

Nazwa drugiej w Polsce loży kobiecej Gaja Aeterna, nawiązuje do greckiego mitu Bogini Ziemi – Wielkiej Matki, twórczyni świata, źródła wszelkiego życia. Gaja – odnosi się do Ziemi i jej odwiecznych praw. Aeterna – znaczy Wieczna.

Gaja Aeterna symbolizuje kontinuum. Trwa od początku życia i trwać będzie tak długo, jak trwać będzie życie. Także i my, wolnomularki doceniające bogactwo przeszłości, kierujemy spojrzenia w stronę przyszłości, którą pragniemy kształtować i doskonalić w imię naszych uniwersalnych wartości, szanując Ziemię – Matkę i jej wszystkie dzieci.

Gaja – Ziemia jest macierzą, mieści w sobie pełnię możliwości i kreacji. Stwarza wszystko co istnieje – niebo, morze, rośliny i zwierzęta. Jej opiece podlega całe koło istnienia, od narodzin poprzez dorastanie, dojrzałość i starość, aż po śmierć. Powołaniem naszej drugiej polskiej loży jest także kreacja, tworzenie nowych lóż na trwałym fundamencie – Ziemi. Naszym głównym zadaniem jest inicjowanie kobiet wolnych i dobrych obyczajów, aby wykreować je na wartościowe masonki.

Gaja – bogini płodności, gotowa jest przyjmować do swego wnętrza nowe ziarna, które wydadzą w przyszłości obfity plon, w postaci silnej obediencji – Wielkiej Żeńskiej Loży Polski. Będziemy budować jej materialne podstawy mocno stąpając po ziemi, sięgniemy jednocześnie aż do gwiazd, nigdy nie zapominając, że naszym celem jest pielęgnowanie wartości duchowych dla postępu Ludzkości na całej Ziemi. Gaja Aeterna będzie zatem ogniwem łączącym, mostem, pomiędzy prometejską iskrą, która dała natchnienie dla powstania pierwszej loży kobiecej w Polsce Prometei, a gwiazdami na nieboskłonie, z których weźmie początek Wielka Żeńska Loża Polski. 

Warto również przeczytać: 

Świadomość Gai


HISTORIA LOŻY

W Polsce działają obecnie dwie żeńskie loże masońskie, obie należą do obediencji Wielkiej Żeńskiej Loży Francji i obie pracują w Warszawie. Jako pierwsza powstała Loża Prometea (XI 2000 r.). Dokładnie dziesięć lat później, w listopadzie 2010 r. powstała Loża Gaja Aeterna.  

Założycielkami Gai Aeterny było 15 Mistrzyń z loży Prometea. Gaja Aeterna zapaliła światła 20 listopada 2010 roku, w dzień po uroczystych pracach z okazji X–lecia Prometei. Uroczystość obchodzona była w warszawskiej siedzibie loży przy udziale licznych dostojników wolnomularskich polskich obediencji liberalnych – Wielkiego Wschodu Polski i Międzynarodowego Zakonu Mieszanego Le Droit Humain oraz gości z Francji. Loża otrzymała patent z rąk zastępczyni Wielkiej Mistrzyni Wielkiej Żeńskiej Loży Francji – Reginy Toutin w obecności przedstawicielek Rady Federacji Wielkiej Żeńskiej Loży Francji. Loża Gaja Aeterna na Wschodzie Warszawy, utworzona pod nr 437, pracuje w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym.

Od początku swojego istnienia Gaja Aeterna stawia sobie za cel przeniesienie światła do innych miast Polski. Ze względu na odbywanie prac w weekendy Gaja Aeterna jest otwarta na inicjowanie kandydatek spoza Warszawy, które będą w stanie regularnie przyjeżdżać do stolicy. 

Czujesz, że to co przeczytałaś jest Ci bliskie i mogłabyś się pod tym podpisać? Zapraszamy do kontaktu!