PROCEDURA

Interesuje nas każdy człowiek wyznający zasady humanizmu, tolerancji, będący dojrzały w swoich poglądach i jednocześnie chcący rozwijać się w duchu wolności, równości i braterstwa. Wiemy, że wokół nas jest wiele takich kobiet. Jeśli jesteś jedną z nich, interesuje Cię wolnomularstwo, a nie znasz żadnego masona, nic straconego. Prześlij na adres kandydatki@lozagaja.org zgłoszenie zawierające życiorys oraz tzw. list motywacyjny.

W życiorysie należy uwzględnić nie tylko informacje dotyczące przebiegu kariery zawodowej, wykształcenia, miejsca pracy i statusu życiowego. W równej mierze ważne są wszystkie sfery życia kandydatki – zamiłowania, wyznawane wartości, idee. W liście motywacyjnym szczególnie zainteresują nas motywy, dla których kandydatka pragnie ubiegać się o przyjęcie do masonerii kobiecej. Zgłoszenie powinno zawierać również wiek, dane kontaktowe (numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz zdjęcie w formie elektronicznej (może być nieformalne) kandydatki.

Po wstępnej weryfikacji aplikacji (która może potrwać kilka miesięcy, no co należy być przygotowanym) i uznaniu, że kandydatka wydaje się podzielać nasze wartości oraz spełnia kryteria formalne, następuje okres bliższego jej poznawania. Pierwsze spotkanie to okazja do przedstawienia poglądów, sposobu myślenia, również wyrażenia oczekiwań co do pracy w wolnomularstwie

Po tym spotkaniu zapada decyzja, o prowadzeniu dalszych rozmów bądź odrzuceniu kandydatury. W wypadku kontynuacji procesu, kandydatka jest proszona o wypełnienie ankiety personalnej, podpisanie deklaracji akceptacji zasad masonerii, złożenie dwóch zdjęć w formie tradycyjnej oraz oświadczenia lub zaświadczenia o niekaralności. Kolejnych kilka spotkań, odbywających się z mistrzyniami Loży, poprzez rozmowy prowadzone na różne tematy, ma na celu głębsze poznanie kandydatki. Jeśli  po zakończeniu tego etapu Loża zaakceptuje  kandydatkę, jest ona informowana o dalszych krokach postępowania.

Na każdym z etapów Loża może dojść do wniosku, że kandydatka nie spełnia stawianych wymogów. Również sama kandydatka może na każdym z tych etapów zrezygnować z dalszego kandydowania.

UWAGA: Nie można wysyłać zgłoszenia jednocześnie do kilku obediencji (organizacji) wolnomularskich! Należy dokonać wyboru tylko jednej obediencji.


Warto przeczytać:

Jak dołączyć

Częste pytania